Lepšie digitálne služby štátu nie sú sci-fi.

Vybavte úradné záležitosti elektronicky.

Projekt Návody.Digital

Občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku

Na informatizáciu sa od roku 2007 minulo 900 miliónov eur, ale úradníkom stále robíme poštára.

Chceme, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, dávali zmysel a mali normálne ceny. Nutne musíme zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov ako aj participáciu odbornej verejnosti pri elektronizácii verejnej správy.

Sme občianske združenie Slovensko.Digital a v našich postojoch a návrhoch sa inšpirujeme skúsenosťami krajín, ktoré sú na popredných miestach kvality elektronizácie verejnej správy. Už od roku 2016 presadzujeme kvalitné elektronické služby štátu. Veríme, že Slovensko má potenciál využiť tieto skúsenosti vo svoj prospech a zaradiť sa k svetovým lídrom v tejto oblasti.

Robíme všetko preto, aby sa mohol zapojiť každý a prispel k zmene k lepšiemu.

Čo sa nám zatiaľ podarilo:

 • zastaviť nezmyselné projekty spolu za 300 miliónov eur,
 • zmobilizovať najväčšiu komunitu IT odborníkov na platforme Slovensko.Digital,
 • službou GovBox pomáhať vyše 600 podnikateľom,
 • spojiť firmy a jednotlivcov, ktorí presadzujú etické podnikanie v IT,
 • pripraviť portál Návody.Digital, ktorý pomáha orientovať sa v byrokracii,
 • sledovať stovky štátnych projektov na platforme,
 • umožniť desiatkam tisíc občanov zúčastniť sa volieb cez Voľby.Digital,
 • získať 2200 podpisov pod hromadnú pripomienku k stratégii informatizácie,
 • spustiť Ekosystém.Slovensko.Digital,
 • získať 7.000 ľudí pod výzvu Slovensko.Digital,
 • pripraviť a presadiť 20 konkrétnych opatrení na zlepšenie štátneho IT.

Má to zmysel. Zapojte sa tiež.

Buďme nároční, zaslúžime si lepšie služby štátu.

Naša vízia

Občania si zaslúžia služby štátu, ktoré budú minimálne v kvalite tých komerčných. Také, z ktorých bude cítiť záujem štátu o občana. Vieme, že nie všetko bude zábava, ale všetko by malo byť jednoduché, prehľadné a plynulé.

Naša ponuka

Slovensko.Digital bude presadzovať kvalitné elektronické služby štátu. Budeme dohliadať nad efektívnym používaním verejných zdrojov, informovať a vzdelávať, aby na Slovensku vznikol dopyt po lepších službách štátu. Budeme tiež spolupracovať s hlavnými aktérmi v systéme, aby sa naša vízia naplnila.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt

Aj úradník môže vytŕčať z radu.

Naša vízia

Chceme, aby štátne IT pomáhalo úradníkom robiť svoju prácu lepšie a odbornejšie. Aby sa rozhodnutia robili na základe rýchlo dostupných informácii, aby služba občanom bola jednoduchá a rýchla. Naša vízia je štátne IT, v ktorom budú aj úradníci spokojní a motivovaní. Potrebujeme, aby sa ľuďia, ktorí riadia a rozhodujú a miliónoch eur v informatizácii mohli sústrediť na odbornú prácu a nepociťovali bočné politické tlaky.

Naša ponuka

Slovensko.Digital ponúka nezávislý odborný pohľad a podporu pri ambicióznych nápadoch vo verejnej správe. Chceme pomôcť iniciatívnym úradom a ich zamestnancom presadzovať lepšie služby občanom. Prinášame inšpiratívne nápady, pomoc s riešením výziev, verejnú podporu alebo školenia a nástroje na zvyšovanie zručností.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt

Digitálne služby sú témou dávno, štát nesmie zaspať dobu.

Naša vízia

V našej vízii sú digitálne služby štátu politickou prioritou a majú jasné politické vlastníctvo. Našou víziou je štátne IT, ktoré bude príkladom úspešného programu spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s jasným a merateľným prínosom pre občana.

Naša ponuka

Podporujeme inovačnú agendu cez odborné opatrenia v štátnom IT. Ponúkame odborné stanoviská k legislatívnym iniciatívam a odbornú podporu pre zavádzanie systémových zmien v štátnom IT.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt

Ako IT komunita to máme hlavne vo svojich rukách.

Naša vízia

Chceme štátne IT, kde úradníci aktívne spolupracujú so širokou odbornou komunitou a vytvárajú jej nové príležitosti na nové služby. Príprava riešení je participatívna, hlas komunity počuť a môže sama navrhovať nové služby štátu, vylepšovať ich a tvoriť pridanú hodnotu nad tým, čo sa vybudovalo z verejných zdrojov.

Naša ponuka

Slovensko.Digital ti ponúka zapojenie do inšpiratívnych aktivít, širokú komunitu, sieť kontaktov a know-how. Ponúkame priestor na odbornú diskusiu a možnosť prispieť k lepším službám štátu. Ponúkame ti tiež priestor na realizáciu a vytváranie vlastných služieb, ktoré občanom uľahčia život.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt

Štátne IT môže byť férový sektor.

Naša vízia

Chceme štátne IT, kde IT firmy veria, že má zmysel súťažiť a snažiť sa o najlepšie riešenia. Firmy veria v korektné podnikateľské prostredie, ktoré nikoho nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje. Chceme, aby sa s nápadmi vytvorenými na Slovensku dalo uspieť aj v zahraničí.

Naša ponuka

Slovensko.Digital ponúka IT firmám podporu spoločensky zodpovedného správania, odborné poradenstvo v projektoch, sieť kontaktov a know-how všade tam, kde bude úprimný záujem dodávať kvalitnejšie výstupy.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt

Nikto nevie všetko. Potrebujeme spájať sily.

Naša vízia

Chceme štátne IT, v ktorom neziskový sektor pracuje koordinovane a spája sa za spoločnými cieľmi. Je počuť hlas verejnosti a občianske iniciatívy sú pre vládu rovnocenným partnerom na diskusiu.

Naša ponuka

Slovensko.Digital ponúka odborné stanoviská, konzultácie a nástroje v oblasti IT a úzku spoluprácu na presadzovaní spoločných programov a opatrení.

Máte otázku alebo nám chcete pomôcť? Kontakt